Webers Ramar

Kurser och utbildningar

Förgyllarkurs vid Tranås Utbildningscentrum, våren 2009. Foto: Peter Nilsson.

Kurser i förgyllningsteknik
Hålles för 1 - 4 personer i mina lokaler i Sjuntorp över 5 arbetsdagar eller längre.
Övernattningsmöjligheter finns på orten (pension).
Arbetsmaterial ingår i kursavgiften.
Kursinnehåll: poliment- och mattförgyllning, oljeförgyllning med slagmetall, patinering, färgbehandling.

Artikel om lärlingen Jonna Nilsson i TTELA.

Förgyllarkurs vid Tranås Utbildningscentrum, våren 2008.

...med lärling