Webers Ramar

Om ramar

A-119-05-14, listbredd 11 cm. Italiens renässans. Träskurna ornament, radering i sidornas mitt i blank- och mattförgyllning.

Impressionistram.

Förgyllningens alla 22 arbetssteg. Klicka här för att förstora bilden.

Sedan ramarnas uppkomst under den gotiska tiden i form av så kallade tabernakel- eller arkitekturramar, har ramarnas utseende/stil varit hårt bunden till den dåtida konststilen. Detta gäller ungefär fram till 1900-talets början.

Sedan de franska friluftsmålarnas intåg har ramstilarna varierat lika friskt som bildkonsten själv. Konstnärer började använda sig av ramar från äldre stilar. Tavlor av stora målare som Matisse, Legér, Manet och Picasso är ofta inramade med renässans/barockramar.

Impressionisterna, som ju avskydde guldramar, målade ofta helt respektlöst över dessa ramar med en grå-beige färg och skapade därmed en ny vacker ramstil, som är uppkallad efter dem: impressionistramar.

Till modern konst blir inramningarna ofta knepiga. Nutida konstnärer brukar inte vilja att deras verk ska få guldramar, vilket oftast är rätt. Kunden brukar å andra sidan tycka annorlunda, och tänker sig att målningen får ett högre värde med en guldram. Den bästa lösningen brukar nås genom konsensus mellan konstnären, rammakaren och kunden.

Det händer att bra konst kan inropas på stora auktioner för låga summor, om ramen är dålig eller opassande. En renoverad eller nytillverkad ram kan höja tavlans värde markant, och är således en god investering.


Om mina ramar

Jag tillverkar ramar från början till färdiga produkten. Antingen ritar jag själv ramprofilen eller väljer en färdig list efter kundens önskan. Jag sågar lister, monterar ihop till ramen, grunderar, förgyllar, slutbehandlar och monterar bilden i den färdiga ramen.

Jag utför traditionellt hantverk av hög kvalitet. Dessutom kan jag skylta med vettiga priser och korta leveranstider, i regel två till fem veckor.

Tack vare ett stort listlager och samarbete med många listtillverkare har jag ett närmast obegränsat urval av profiler från alla tidsepoker. Jag använder alla bladmetaller, så som guld i alla karat-tal, silver eller platina, men ibland kan det räcka med en prisvärd lösning med slagmetall eller färg.

Jag avråder ibland mina kunder från att beställa alltför pampiga guldramar och rekommenderar mer estetiska lösningar, vilket är mer ekonomiskt och alltid har varit uppskattat.

Förutom förgyllda ramar tillverkar jag även impressionistramar, som ofta passar till målningar från 1900-talets första hälft.

En del av min verksamhet består av renoveringar av äldre ramar. Arbetet utföres efter gamla metoder och med adekvat material.

Kollage av Kurt Schwitters, med

Kollage av Kurt Schwitters, med "Plattenrahmen".

Självporträtt som 18-åring av Eric Weber

Motiv från Bohuslän av Edwin Ollers.

Motiv från Bohuslän av Edwin Ollers.